วัดป่าบ้าหนองผือ

ปรับปรุงล่าสุด 25 กรกฏาคม พ.ศ.2552

คำนำ


            สืบเนื่องมาจากพุทธศาสนิกชนบ้านหนองผือเป็นชาวพุทธ ที่โชคดีที่มีพระเดชพระคุณเจ้า พระเถรานุเถระที่มีภูมิธรรมชั้นสูง มาเทศน์มาอบนมสั่งสอนข้อวัตรปฏิบัติธรรมทางพุทธศาสนาปูพื้นฐาน ไว้ให้ประพฤติปฏิบัติเป็นหลักใจมาตลอดกาล ตลอดทั้งยังได้มา เปลี่ยนแปลงประเพณี วัฒนธรรมและสังคมบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ชอบมาพากล ที่บรรพบุรุษถ่ายทอดไว้ให้เพื่อให้เป็นไปตามครรลองครองธรรมมาทางพุทธศาสนาเป็นหลักใจแก่เยาวชนรุ่นหลังได้นำเอาไปประพฤติปฏิบัติต่อไป

            จึงได้นำเอาความเป็นมาเป็นไปดังกล่าวมาประมวลเขียนใว้เพื่อกันลืม นานไปอาจจะลืมเลือนไปตามกระแสสังคมที่แปรเปลี่ยนไป

            สาระในเนื้อหาคิดว่าคงจะเอื้อประโยชน์แก่เยาวชนรุ่นหลังและผู้สนใจ ไม่มากก็น้อย ถ้าข้อความขาดตกบกพร่องผิดพลาดประการใดอันพึงมี ก็ขออภัยไว้ ณ โอกาส นี้ด้วย ขอขอบคุณผู้เรียบเรียง
อาจารย์ วัง เทพิน
๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๓

ผู้เผยแพร่
นายศักดิ์ชาย เทพินทร์
๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๒