วัดป่าบ้านหนองผือ

 

             บ้านหนองผือเป็นบ้านภูไทวัง ภูไทวัง หมายถึงภูไทที่อพยพมาจาก เมืองวัง ผู้เฒ่าผู้แก่เล่าให้ฟัง จากคำบอกเล่าของบรรพบุรุษว่า ถิ่นเดิมของชาวภูไท อยู่ที่เมืองน้ำน้อยอ้อยหนูในเขตสิบสองจุไท ต่อมาได้ถอนล่นมาอยู่ที่เมืองวัง ทางฝั้งซ้ายแม่น้ำโขง ประเทศลาว โดยการนำของท้าวก่า มาพึ่งบรมโพธิสมภารเจ้าผู้ครองเมือง เวียงจันทร์ ตั้งให้พญาก่า เป็นพญาก่า เป็นเจ้าเมือง

 

            ครั้นมาถึงสมัยรัชกาลที่ ๓ แห่งราชวงศ์จักรี เจ้าอนุวงศ์เป็นกบฏ กองทัพไทยยกทัพไปปราบตีเมืองวังแตก ได้นำเอากรมการเมืองและ ท้าวโรงกลาง ( โฮงกลาง ) บุตรเจ้าเมืองวังพร้อมบ่าวไพร่ชาวภูไท อพยพข้ามโขงมาอยู่ทางฝั่งขวา อพยพมาอยู่ในเขตเมืองสกลนคร อพยพมาเรื่อยๆ จนมาถึงบ้านพานพร้าว จึงหยุดตั้งเป็นหลักอยู่ที่นี่ และขยายออกมาอยู่บ้านม่วงไข่บ้าง กาลต่อมาถึงรัชกาลที่ ๓ พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้ตั้งเมืองพรรณานิคม เป็นเมืองขึ้นเมืองสกลนคร ยกบ้านพานพร้าวเป็นเมืองพรรณานิคม และโปรดเกล้า ตั้งให้ท้าวโรงกลาง ( โฮงกลาง ) เป็นพระเสนาณรงค์ เป็นเจ้าเมืองพรรณานิคม และได้เปลี่ยนเป็นอำเภอในสมัยรัชกาลที่ ๕ สืบต่อมา

อ่านรายละเอียดทั้งหมด