director3.jpg

ประวัติความเป็นมา :

ตำบลนาในราษฎรอพยพมาตั้งบ้านเรือนตั้งแต่ปี พ.ศ.2396 รวม 149 ปี อพยพมาจากเมืองวังอ่างคำ ประเทศลาวเมื่อปี พ.ศ.2321 ในรัชกาลที่ 3 ประชาชนพูดภาษาภูไท และโซ่นับถือศาสนาพุทธตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนครประกอบด้วย 11 หมู่บ้านคือ บ้านอูดง บ้านหนองผือ บ้านห้วยบุ่น บ้านนาเลา บ้านนาใน บ้านผักคำภู บ้านนาทับ บ้านนาทัน บ้านหนองผือน้อย บ้านผักคำภูใหม่ บ้านหนองไชยวาลย์ บ้านผักคำภู

 สภาพทั่วไปของตำบล :
ตั้งอยู่บนที่ราบสูงเทือกเขาภูพาน มีพื้นที่ตั้งตำบลทั้งหมดประมาณ 23,500 ไร่
 อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดกับ แร่ อ.พังโคน จ.สกลนคร
ทิศใต้ ติดกับ ต.นาม่อง อ.กุดบาก จ.สกลนคร
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.ไร่ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.หนองบัว อ.นิคมน้ำอูน จ.สกลนคร
 จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 7,346 คน และจำนวนหลังคาเรือน 1,886 หลังคาเรือน
 ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำนา ทำสวน ทำไร่
อาชีพเสริม เพาะกล้าหวาย (กินหน่อ) เลี้ยงสัตว์
 ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1.วัดป่าภูริทัต
 
ข้อมูลจาก : Thaitambon.com

วัดป่าบ้านหนองผือ

วัดป่าบ้านหนองผือ

 

             บ้านหนองผือเป็นบ้านภูไทวัง ภูไทวัง หมายถึงภูไทที่อพยพมาจาก เมืองวัง ผู้เฒ่าผู้แก่เล่าให้ฟัง จากคำบอกเล่าของบรรพบุรุษว่า ถิ่นเดิมของชาวภูไท อยู่ที่เมืองน้ำน้อยอ้อยหนูในเขตสิบสองจุไท ต่อมาได้ถอนล่นมาอยู่ที่เมืองวัง ทางฝั้งซ้ายแม่น้ำโขง ประเทศลาว โดยการนำของท้าวก่า มาพึ่งบรมโพธิสมภารเจ้าผู้ครองเมือง เวียงจันทร์ ตั้งให้พญาก่า เป็นพญาก่า เป็นเจ้าเมือง

 

            ครั้นมาถึงสมัยรัชกาลที่ ๓ แห่งราชวงศ์จักรี เจ้าอนุวงศ์เป็นกบฏ กองทัพไทยยกทัพไปปราบตีเมืองวังแตก ได้นำเอากรมการเมืองและ ท้าวโรงกลาง ( โฮงกลาง ) บุตรเจ้าเมืองวังพร้อมบ่าวไพร่ชาวภูไท อพยพข้ามโขงมาอยู่ทางฝั่งขวา อพยพมาอยู่ในเขตเมืองสกลนคร อพยพมาเรื่อยๆ จนมาถึงบ้านพานพร้าว จึงหยุดตั้งเป็นหลักอยู่ที่นี่ และขยายออกมาอยู่บ้านม่วงไข่บ้าง กาลต่อมาถึงรัชกาลที่ ๓ พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้ตั้งเมืองพรรณานิคม เป็นเมืองขึ้นเมืองสกลนคร ยกบ้านพานพร้าวเป็นเมืองพรรณานิคม และโปรดเกล้า ตั้งให้ท้าวโรงกลาง ( โฮงกลาง ) เป็นพระเสนาณรงค์ เป็นเจ้าเมืองพรรณานิคม และได้เปลี่ยนเป็นอำเภอในสมัยรัชกาลที่ ๕ สืบต่อมา

อ่านรายละเอียดทั้งหมด

สถิตการเข้าชม

วันนี้9
เมื่อวานนี้21
สัปดาห์นี้9
เดือนนี้48
ทั้งหมด37301

Mon 03 Oct 2022 11:32 Powered by CoalaWeb