director3.jpg

สีและสัญลักษณ์ของโรงเรียนภูริทัตต์วิทยา

 

เครื่องหมายของโรงเรียนภูริทัตต์วิทยา

เป็นรูปกุฏิหลวงปู่มั่นฐานเป็นดอกบัวสี่เหล่า ด้านบนเป็นชื่อโรงเรียน

ซึ่งเป็นชื่อฉายาพระอาจารย์มั่น ภูริทัตต์โต

ด้านล่างเป็น ปรัชญาโรงเรียน ปฺญญา นรานํ รตนํ

หมายถึง “ ปัญญาเป็นรัตนะของนรชน “

 

 

สีประจำโรงเรียน  สีเขียว – สีเหลือง

อักษรย่อโรงเรียน  ภ.ท.ว.

ดอกไม้ประจำโรงเรียน  ดอกทองกวาว

ต้นไม้ประจำโรงเรียน  ต้นทองกวาว

 

คติพจน์โรงเรียน

 

“ เรียนดี สามัคคี มีวินัย ใจรักงาน ”

 

ธงประจำโรงเรียน

เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า แถบสีเขียว – เหลือง ตามแนวนอน