director3.jpg

ประวัติความเป็นมา

โรงเรียนภูริทัตต์วิทยา ก่อตั้งเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2523 เป็นโรงเรียนที่อยู่ห่างไกลจากจังหวัดสกลนคร 54 กิโลเมตร และ เป็นโรงเรียนประจำตำบลนาใน อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ซึ่งมีโรงเรียนประถมศึกษาที่อยู่ในพื้นที่บริการ 6 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านนาเลา โรงเรียนบ้านห้วยบุ่นนาทัน โรงเรียนบ้านหนองผือ โรงเรียนบ้านนาใน โรงเรียนบ้านอูนดง และโรงเรียนบ้านผักคำภู

โรงเรียนภูริทัตต์วิทยาได้เริ่มก่อตั้งตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งพระองค์ท่านได้เสด็จมาที่บ้านหนองผือ เพื่อทอดพระเนตรการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยผึ้งและพระองค์ท่านได้พบกับ ผ้าขาวบู่ ศูนย์จันทร์ ซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านบ้านหนองผือ พระองค์ท่านได้ปฏิสันถารกับผ้าขาว บู่ ศูนย์จันทร์ และ ผ้าขาวบู่ได้แจ้งความประสงค์ว่า อยากได้โรงเรียนมัธยศึกษาที่บ้านหนองผือ พระองค์ท่านก็ได้กล่าวตรัสตอบว่า “ ได้สิ ” หลังจากนั้นจังหวัดจึงมอบหมาย ให้ศึกษาธิการอำเภอ ติดต่อและจัดหาบริเวณพื้นที่ที่จะก่อสร้างโรงเรียนขึ้น โดยชาวบ้านให้ความร่วมมือ ในการบริจาคที่ดิน รวมพื้นที่ทั้งหมด 47 ไร่ 1 งาน 68 ตารางวา และ ร่วมแรงร่วมใจสร้างอาคารเรียนชั่วคราวขึ้น และ ได้ใช้ ฉายาพระอาจารย์มั่น ภูริทัตต์โต เป็นชื่อของโรงเรียน 

 

แผนที่โรงเรียนภูริทัตต์วิทยา

สถิตการเข้าชม

วันนี้9
เมื่อวานนี้21
สัปดาห์นี้9
เดือนนี้48
ทั้งหมด37301

Mon 03 Oct 2022 12:39 Powered by CoalaWeb