โรงเรียนภูริทัตต์วิทยา  ยินดีต้อนรับคณะผู้อำนวยการและผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาและคณะผู้ติดตาม
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
ในการประชุมสัญจร ของคณะผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาและ
คณะผู้บริหารพร้อมคณะผู้ติดตาม  สพม. เขต 23   ณ โรงเรียนภูริทัตต์วิทยา
ในวันศุกร์ ที่ 4 มกราคม  2556  ขอแสดงความต้อนรับด้วยความยินดียิ่ง