director3.jpg

วันเฉลิมฉลองศาลาหลวงปู่มั่น ภูริทัตต์

 img_0789

img_0850

รูปภาพพิธีเฉลิมฉลองศาลาธรรมหลวงปู่มั่น  ภูริทัตต์

โรงเรียนภูริทัตต์วิทยา  ขอขอบพระคุณศิษย์เก่า และผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน ที่มีส่วนร่วมในโครงการจัดทำผ้าป่าสามัคคีเพื่อร่วมสร้าง ศาลาธรรมหลวงปู่มั่น ภูริทัตต์  ในครั้งนี้