director3.jpg

กำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนภูริทัตต์วิทยา

 

กำหนดการเปิดภาคเรียน

วันที่ 30 มิถุนายน 2563  - ให้นักเรียนทุกมาเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน แต่งกายด้วยชุดพละของโรงเรียน

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 - นักเรียนทุกคนมาโรงเรียน แต่งกายด้วยชุดนักเรียน เริ่มการเรียนการสอนวันแรก

หมายเหตุ นักเรียนทุกคนต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกวันที่มาโรงเรียน