ขอเชิญศิษย์เก่าและผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาค สร้างศาลารวมใจหลังใหม่ ของโรงเรียนภูริทัตต์วิทยา ได้ที่ 081-1755916 (อ.ภพธรรม) หรือ 082-1160765 (อ.สุรัตน์ดา)

 

 

 

 

 

 
โรงเรียนภูริทัตต์วิทยา  ยินดีต้อนรับคณะผู้อำนวยการและผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาและคณะผู้ติดตาม
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
ในการประชุมสัญจร ของคณะผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาและ
คณะผู้บริหารพร้อมคณะผู้ติดตาม  สพม. เขต 23   ณ โรงเรียนภูริทัตต์วิทยา
ในวันศุกร์ ที่ 4 มกราคม  2556  ขอแสดงความต้อนรับด้วยความยินดียิ่ง

 

 

 

 img_0789

img_0850

รูปภาพพิธีเฉลิมฉลองศาลาธรรมหลวงปู่มั่น  ภูริทัตต์

โรงเรียนภูริทัตต์วิทยา  ขอขอบพระคุณศิษย์เก่า และผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน ที่มีส่วนร่วมในโครงการจัดทำผ้าป่าสามัคคีเพื่อร่วมสร้าง ศาลาธรรมหลวงปู่มั่น ภูริทัตต์  ในครั้งนี้