พิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี  เพื่อน้อมรำลึกถึงวันคล้ายวันสวรรคต
ของพระบาท
สมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
ซึ่งพระองค์ได้พระราชทานกำเนิด
ลูกเสือไทยขึ้น

img_3409

img_3418

img_3425

img_3433

 

img_3435