กิจกรรมถวายเทียนเข้าพรรษา ณ วัดป่าภูริทัตตถิราวาส

191155-13

 

191155-15