เนื้อหาอื่นๆ...

  1. กิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 26 มิถุนายน 2562
  2. กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 29 มิถุนายน 2562
  3. กิจกรรมวันวชิราวุธ (วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า) วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562
  4. พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) สถานศึกษาสีขาว วันที่ 17 มิถุนายน 2562
  5. กิจกรรมต่อต้านยาเสพติดและเพิ่มทักษะชีวิตให้แก่เยาวชน ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 17 มิถุนายน 2562
  6. กิจกรรมมอบเกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 วันที่ 4 พฤศจิกายน 2562
  7. กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 13 มิถุนายน 2562
  8. กิจกรรมการเข้าแข่งขันมหกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 สพม.23 ระหว่างวันที่ 7-8 ตุลาคม 2562 ณ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม
  9. กิจกรรมตรวจสุขภาพจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองผือ วันที่ 8 กรกฎาคม 2562
  10. กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน 2562