director3.jpg

กิจกรรมอบรมการออมเงินจากธนาคารออมสิน เพื่อสร้างวินัยการออมเงิน ให้กับนักเรียนภูริทัตต์วิทยา วันที่ 2 ธันวาคม 2562

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1392001377641637&type=3

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. กิจกรรมวันวชิราวุธ (วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า) วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562
  2. กิจกรรมทำบุญตักบาตร เปิดถนนธรรมบ้านหนองผือ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562
  3. พิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 วันที่ 24 กรกฎาคม 2562
  4. กิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 26 มิถุนายน 2562
  5. กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 29 มิถุนายน 2562
  6. พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) สถานศึกษาสีขาว วันที่ 17 มิถุนายน 2562
  7. กิจกรรมต่อต้านยาเสพติดและเพิ่มทักษะชีวิตให้แก่เยาวชน ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 17 มิถุนายน 2562
  8. กิจกรรมมอบเกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 วันที่ 4 พฤศจิกายน 2562
  9. กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 13 มิถุนายน 2562
  10. กิจกรรมการเข้าแข่งขันมหกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 สพม.23 ระหว่างวันที่ 7-8 ตุลาคม 2562 ณ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม